JOSEF KLEINER

malíř

 

Josef Kleiner tvoří obrazy na hranici konkrétnosti a abstrakce. Jeho poetické malby jsou inspirovány barevnou smrští z přírody, ale

i monochromatičností velkoměsta.